Старобългарски речник
прѣщедръ 
прѣщедръ -ꙑ прил За Бог — прещедър, който се отличава с голяма щедрост прѣщедрꙑ бже. ꙇ мꙿногомлостве. отвръꙁаѩ прѣстѫѭ ѫтробѫ СЕ 92b 2 вѣрꙑ господьн҄ꙙ. прѣдастъ. прѣштедрѹо҄умѹ богѹ С 208.9 Изч СЕ С Гр πανοικτίρμων прѣштедръ Нвб прещедър ОА ВА