Старобългарски речник
прѣхвалт 
прѣхвалт -прѣхвалѭ -прѣхвалш несв Възхвалявам, обсипвам с похвали прѣхвалмъ же обьщене. еже ес далъ намъ. ꙇмѣт съ нм. ꙇ нꙁъходѧще еже сътвор. къ страстемъ нашмъ. ꙇ въꙁвед нꙑ съ собоѭ СЕ 65а 15 Изч СЕ Нвб прехваля, прехвалвам ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР