Старобългарски речник
прѣтꙑкат сѧ 
прѣтꙑкат сѧ -прѣтꙑкаѭ сѧ -прѣтꙑкаш сѧ несв 1. Препъвам се, блъскам се въкѹпѣ основанꙗ тъмнцꙙ подвжашꙙ сꙙ. въкѹпѣ протвънꙑѧ слꙑ бѣствѹ сꙙ ѧшꙙ. дрѹгъ дрѹга рѣѧ.  дрѹгъ дрѹꙁѣ прѣтꙑкаѧ сꙙ С 466.7 2. Прен. Притеснявам се, затруднявам се; смущавам се добро не ѣст мѧⷭ҇. н пт внⷶ (н) ѡ н(е)мже прѣткаетъ сѧ. братъ тво.  съблажнѣетъ сѧ л ꙁнемагаетъ Е 4а 13 Изч Е С Гр συμποδίζομαι προσκόπτω Нвб Срв претикам диал ВА НТ ЕтМл тикам [се], тиквам [се] ОА ВА НГер ЕтМл БТР