Старобългарски речник
прѣтрѣбвъ 
прѣтрѣбвъ -ꙑ прил Дребнав, който е ориентиран към незначителни неща дѣт дарꙑ прносꙙтъ. да вьс дѣлесемъ навꙑкнѫтъ. ꙗко не же прѣтрѣбвъ ѹмъ мѣѭтъ. т любв сѫтъ пьрѣмь С 338.1 Изч С Гр περίεργος Нвб Срв [по]требен ’необходим’, [по]треба ’нужда’ ж