Старобългарски речник
прѣтварꙗт сѧ 
прѣтварꙗт сѧ -прѣтварꙗѭ сѧ -прѣтварꙗш сѧ несв Претворявам се, превръщам се в нещо друго, получавам друг вид [образно] прѣврат ѧ ст ї акꙑ бога. своѭ вльхвовънѫѭ хꙑтростѭ ꙁмѣнꙗѧ сꙙ. же прѣтварѣше сꙙ овогда тѹромъ бꙑвъ. овогда же крлатамъ пꙿтцамъ подобꙙ сꙙ. орълѹ  стръкѹ С 7.23 Изч С Гр μεταβάλλομαι Нвб Срв претварям се диал ОА ВА НГер РРОДД