Старобългарски речник
прѣстѫпьнъ 
прѣстѫпьнъ -ꙑ прил Престъпен, който се отнася до нарушаване на заповед понеже съмръть древле. дрѣвѣнъ жеꙁлъ прімъші ска рода. корень врѣді. пѫть обрѣтъші на сънѣдь прѣстѫпьнѫѭ К 10а 35 Изч К Гр παράβασις Нвб престъпен ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР