Старобългарски речник
прѣставлꙗт 
прѣставлꙗт -прѣставлꙗѭ -прѣставлꙗш несв За Бога — правя някой да умре, да прекрати физическото си съществуване нктоже вь цѣсархъ бꙑстъ бе съмрьт. нктоже обьштааго коньца ѹбѣжа. вьсꙙ прѣставьꙗтъ владꙑка бесъмрьтьнꙑ вьсѣхъ ꙁмрьмьрѫтъ рьвь. нкꙿтоже отъ цѣсарь вратъ адовъ ѹбѣжа С 238.12 Изч С Гр μεϑίστημι прѣставьꙗт Нвб Срв представям се ’явявам се пред Бога, умирам’ остар АР преставям се ’умирам’ остар НГер представам, предстана ’явявам се, показвам се пред някого’ книж остар РРОДД представлявам (се) остар ОА ВА Дюв ЕтМл представля(м) се остар ВА представя се, представям се ОА ВА Дюв НГер БТР АР преставя (се), преставям се остар представим се диал ОА ДА