Старобългарски речник
прѣспѣват 
прѣспѣват -прѣспѣваѭ -прѣспѣваш несв Надминавам; изпреварвам някого, надпреварвам се с някого дъва потана ѹенка. съкрꙑтъ їсѹса въ гробѣ грꙙдета. съкръвенѫѭ въ адѣ тѣснѫ. потанѹѹмѹ въ пльт богѹ. свомъ въскрꙿсенмъ ѹꙙшта. дрѹгъ же дрѹга прѣспѣваѧ въ божѭ любьве С 453.29—30 Изч С Гр ὑπερβάλλω Нвб Срв пре[у]спявам, [у]спявам