Старобългарски речник
прѣслѹшат 
прѣслѹшат -прѣслѹшаѭ -прѣслѹшаш св Проявя непослушание, неподчинение, непокорство; наруша заповед аште тебе послѹшаѭ тѣлес м пакость. нъ аште бога прѣслѹшаѭ обоꙗко вь мѫцѣ смъ С 367.1—2 Изч С Гр παρακούω Нвб Срв преслушам ’чуя’