Старобългарски речник
прѣславьнѣ 
прѣславьнѣ нареч Преславно, необикновено, чудесно напае вьсѣмъ двіт сꙙ. прѣславнѣ бꙑваѭштїмъ ѹдесемъ отъ раба бжьꙗ С 565.11 на съраꙁѹмѣн прѣславьнѣ събꙑвꙿшхъ сꙙ о нею. прдошꙙ тѣхъ вдці.  славьꙗхѫ о всѣхъ ба С 569.1—2 смꙿже тако прѣславьнѣ господьмь сѹ хрьстомъ. ѹдесемъ бꙑваѭштемъ С 190.14—15 Изч С Гр παραδόξως прѣславнѣ Нвб преславно ОА ВА БТР