Старобългарски речник
прѣсел҄ень 
прѣсел҄ень -ꙗ ср Преселение, преселване, настаняване на ново място людемъ прѣселенье егда хотѣахѫ іꙁті СП 64.1 прѣсел҄ень вавлоньско[] ἡ μετοικεσία βαβυλῶνος Вавилонският плен [насилственото преселване на евреите във Вавилон след превземането на Ерусалим от Навуходоносор [604—562 г.] осіа же роді охоніѭ ... въ прѣселені вавілонстѣамь А Мт 1.11 СК по прѣселен же вавілоньстѣ. охонѣ род салатлѣ А Мт 1.12 СК вьсѣхъ же родовъ. ѿ авраама до дда. родовъ гꙇ те.  ѿ дда до прѣселенѣ вавілонꙿскааго. родовъ гꙇ те. . ѿ прѣселенѣ вавлонскааго до ха. родовъ гꙇ те А Мт 1.17 Изч А СК СП Гр παροικία прѣселен прѣселенье прѣселені Нвб преселение ОА ВА ЕтМл БТР АР Срв преселване Дюв НГер ЕтМл