Старобългарски речник
прѣрѣꙁат 
прѣрѣꙁат -прѣрѣжѫ -прѣрѣжеш св Разделя, разгранича, различа [прен.] ѹвѣдѣ въ тꙙ отца т божьство ... не дꙿного т ного ѹвѣдѣ. не раꙁдѣл҄ѫ тебе не раꙁдѣл҄енааго. не лѫѫ тебе не лѫенааго. не прѣрѣжѫ тебе не дѣл҄енааго С 505.18 Изч С Гр τέμνω Нвб прережа ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА