Старобългарски речник
прѣпрость
прѣпрость прил неизм Съкратено изложен, кратък [прен.] мѣсꙙца марта л҃ жт прѣпрость. отьца їѡана гѹмена стꙑѧ горꙑ снескꙑ С 272.5 Изч С Гр ἐν ἐπιτομῇ Вж. при прѣпростъ Нвб