Старобългарски речник
прѣпоꙗсат сѧII 
прѣпоꙗсат сѧ -прѣпоꙗсаѭ сѧ -прѣпоꙗсаш сѧ несв Препасвам се, привързвам нещо около кръста си [образно] брⷮ҇а нⷲ҇а сь прѣпоѣсаетъ сѧ. слоѭ стнꙑ СЕ 97а 11 Изч СЕ Гр περιζώννυμαι прѣпоѣсат сѧ Вж. при прѣпоꙗсатI Нвб