Старобългарски речник
прѣпоꙗсат сѧ
прѣпоꙗсат сѧ -прѣпоꙗшѫ сѧ -прѣпоꙗшеш сѧ св 1. Препаша се, привържа нещо около кръста си въста съ веерѧ  полож рꙁꙑ. ꙇ премъ лент  прѣпоѣса сѧ М Йо 13.4 З А СК Облека се, загърна се с нещо. петръ слꙑшавъ ѣко гь естъ. епендтомъ прѣпоѣса сѧ. бѣ бо нагъ М Йо 21.7 З А СК Образно. ї радостіѭ хлъмі прѣпоѣшѭтъ сѩ СП 64.13 облѣе сѩ гь въ сілѫ  прѣпоѣса сѩ СП 92.1 нъ въорѫж сѧ вѣроѭ. ꙇ прѣпоѣш сѧ твръдѭ. постомь  бьдѣнемь СЕ 84а 23 2. Въоръжа се, препаша оръжие прѣпоѣші сѩ ѫрѫжъемъ (!) твоімъ по бедрѣ твоеі СП 44.4 М З А СК СП СЕ Гр διαζώννυμαι διαζώννυμι ἐμαυτόν περιζώννυμαι прѣпоѣсат сѩ Вж. при прѣпоꙗсатI Нвб