Старобългарски речник
прѣпоꙗсатII 
прѣпоꙗсат -прѣпоꙗсаѭ -прѣпоꙗсаш несв Препасвам с нещо дрехата си през кръста, завързвам, стягам [образно] бъ прѣпоѣсаѩі мѩ сілоѭ.  положі непороенъ пѫтъ моі СП 17.33 Изч СП Гр περιζώννυμι прѣпоѣсат Вж. при прѣпоꙗсатI Нвб