Старобългарски речник
прѣполовл҄ень 
прѣполовл҄ень -ꙗ ср Преполовяване, достигане до половината, до средата прѣжде же дошьстꙗ мꙋ прѣполовьнꙗ пѫт. обрѣте сꙙ водонось спльн҄ена водꙑ С 550.25 Образно. не вьꙁведі мне вь прѣполовленье дънеі моіхъ СП 101.25 въ прѣполовл҄ень праꙁдьнка τῆς ἑορτῆς μεσούσης В средата на празника, в разгара на празника абе же въ прѣполовлене праꙁдьнка. вьꙁде с въ цркъ  ѹааше М Йо 7.14 З А прѣполовл҄ень праꙁдьнка Μεσοπεντηκοστή Преполовение на Петдесетница — християнски празник, честван в средата на Cв. Петдесетница, на 25ия ден след Възкресение и 25ия ден преди празника Петдесетница в срѣд҇ г҃ нед҇ прѣпол҇влене праꙁ҇нк҇ А 16b 17—18 Изч М З А СП С Гр [τὸ] ἥμισυ прѣполовлен прѣполовьн прѣполовленье прѣполовлене Нвб преполовение остар ВА НГер ЕтМл ДА преполвене, преполвение диал Дюв преполовяване ОА НГер ЕтМл АР