Старобългарски речник
прѣплѹт 
прѣплѹт -прѣпловѫ -прѣпловеш св Преплавам, премина водно пространство с плаване [плуване]  вьлѣꙁъшю емѹ въ корабь ѹлеже вѣтръ ...  прѣплꙋвъше. прдѫ въ ꙁемьѭ генсареѳь СК Мт 14.34  събравъше плъкꙑ своѧ. прѣплѹвъше рѣкѫ рекѫмѫѭ дѹнавъ. плѣнꙗахѫ ракѭ С 191.17—18  на пѫт ꙗко прѣплѹховѣ їѡрданъ С 296.23 Образно.  вльнꙑ нꙑнꙗшнꙗаго жтꙗ хранꙿно прѣплѹт С 498.6 Изч СК С Гр περάω διαπεράω διαπορϑμεύω διατρέχω прѣплꙋт Нвб преплувам ОА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР