Старобългарски речник
прѣображень 
прѣображень -ꙗ ср Преобразяване, изменение о прѣображен хвѣ М 43b 17 Срв. М76b 9 З129b 13 прѣображень господа Μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου Църковният празник Преображение Господне [6 август] мⷺца авгоⷭ҇ е҃ в стое прѣображене га наⷲ҇го ѵха А 151b 7 Изч М З А Гр μεταμόρφωσις прѣображен прѣображене Нвб преображение, Преображение ’църковен празник’ ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Преображенски манастир МИ СНМБ