Старобългарски речник
прѣнест 
прѣнест -прѣнесѫ -прѣнесеш св 1. Пренеса от едно място на друго віноградъ іꙁ ег҄ѹпьта прѣнесе. вꙑгъна ѩꙁꙑкꙑ  насаді і СП 79.9 тꙑ своѩ аплꙑ лоꙁе нареклъ ес. тꙑ лѣ отъ ећюпꙿта прѣнесе СЕ 13b 25 Образно. лѣтѹ же ꙁходꙙштѹ. раꙁѹмѣвъшѹ пѹстꙑн҄ѫ тѫ.  мѣсто ѹвѣдѣвъшѹ оть н҄егоже на вѣтрѣ прѣнесенъ бꙑстъ С 289.26—27 2. Променя, преобразя, превърна да не ѹбо любьве моѧ на ненавсть прѣнесете С 71.14 Изч СП СЕ С Гр μεταίρω ἀποφέρω μεταφέρω Нвб пренеса ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА