Старобългарски речник
прѣмѹдт 
прѣмѹдт -прѣмѹждѫ -прѣмѹдш св Забавя се, почакам  прѣмѹдвъше ѹтрѣ трет дьнь пршедъше.  странѫ сѣвера отъ града обрꙙштете тѣла мого ꙁвръжена на сѹхо С 154.21—22 мало прѣмѹдт μετ᾿ ὀλίγον Забавя се малко, изчакам известно време пакꙑ ѹбо мало прѣмѹдвъ въ тъ жде день. прде тъ жде маломоштъ къ блаженѹѹмѹ гргорѹ глагол҄ꙙ С 120.8 Изч С Гр ὑπερτίϑημι Нвб Срв муден прил мудност ж ОА ЕтМл БТР АР