Старобългарски речник
прѣмлькнѫт 
прѣмлькнѫт -прѣмлькнѫ -прѣмлькнеш св Замлъкна; спра, престана да говоря прѣмлькошꙙ отъ пьрѣнꙗ. ꙁатвореномъ бꙑвъшемъ ѹстомъ хъ стноѭ С 331.19 Изч С Гр παύομαι Нвб премлъкна, премлъквам диал ВА НТ ДА