Старобългарски речник
прѣлѣпъ 
прѣлѣпъ -ꙑ прил същ прѣлѣпꙑ м ед Този, който е прекрасен, благороден, предобър сълѹ сꙙ прѣлѣпѹѹмѹ въ стѣ црькꙿв ерѹсалмьскꙑхъ свѣтлъ. же бѣаше вь само то господьстѣ црькв. вь лѣта дѡклтꙗна С 534.27 Изч С Нвб прелеп остар ОА Срв леп остар