Старобългарски речник
прѣльꙗт 
прѣльꙗт -прѣлѣѭ -прѣлѣш св Прелея от един съд в друг  потомь прѣлѣетъ вно. л масло ... ѡтъ осквръненааго съсѫда. въ стъ СЕ 19b 8—9 Изч СЕ Гр μεταβάλλομαι Нвб прелея [се], преливам [се] ОА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР