Старобългарски речник
прѣльстьнкъ 
прѣльстьнкъ м Измамник, съблазнител, лъжец вашь же бъ камѣнъ сꙑ окамен ваша срьдьца.  прѣльстьнкъ сꙑ.  дꙗволъ прѣльстт хоштетъ васъ.  невѣренъ сꙑ невѣрнъ  васъ сътвор С 34.8—9 Изч С Гр πλάνος Нвб прелъстник остар НГер ЕтМл ДА прелестник остар ВА