Старобългарски речник
прѣклада 
прѣклада -ꙑ ж Напречна греда [?] [образно] твоꙗ ѫжа сѫтъ грѣховьн съѫꙁ. твоѧ пленцꙙ сѫтъ ꙁавст.  корабьѧ бѣс. весла льст. реть. лцемѣрьство. прѣкладꙑ ꙁавстьлв. ѡ корабь тьмам ꙁъла пльнъ С 400.16 Изч С Гр παρασγαρίτης Нвб Срв клада ’голямо паднало дърво’ остар диал ОА ВА РБЕ ДА