Старобългарски речник
прѣмат 
прѣмат -прѣмлѭ -прѣмл҄еш несв 1. Приемам, вземам с ръце, поемам [образно]  ѹꙁьрѣ ... дшѫ го отъ агг҄елъ прѣмьмѫ С 296.8 2. Приемам, съгласявам се, одобрявам слꙑ бо нбсънꙑѩ невдмо прѣстоѩтъ намъ. прѣемⷧѭще обѣтоване твое СЕ 87b 14 їѡсфов обрѫшꙙ марѭ.  прѣдашꙙ мѹ ѭ ... подобааше ѹбо сце прѣмъѭштѹ. блюст дѣвцѫ непороьнѫ С 246.27—28 3. Приемам пост, длъжност; заемам прꙁов же ахлѫ  алеѯандра оба преꙁвутера. ꙁане коньаваѭштѹ тебѣ мѫен. та прѣмл҄ета по рꙙдѹ епскѹпъскꙑ столъ С 187.22 Изч СЕ С Гр λαμβάνω παραλαμβάνω ἐμπιστεύομαι Нвб преимам диал ДА Срв приимам остар диал приемам, приема ОА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР