Старобългарски речник
прѣꙁорьство 
прѣꙁорьство ср Дързост, надменност, високомерие да отъстѫптъ отъ васъ вꙿсе ... хѹлене. клевета. прѣꙁоръство. дръꙁновене СЕ 91b 16 агг҄ела бо гоже посъла гь їс хс  бъ. ꙁаград ѹста плѣжѫштїхъ. гоже тꙑ свомъ прѣꙁорьствомъ прѣлож въ аполона С 1.9 прѣꙁоръствѹ беꙁѹмънѹѹмѹ съпомагаѭштѹ мѹ. сповѣда сквьрꙿнънѫѭ своѭ хѹлѫ С 189.11 Изч СЕ С Гр περπερεία ὑπερηφανία ϑράσος прѣꙁоръство Нвб презорство остар ВА