Старобългарски речник
прѣждесѣдань 
прѣждесѣдань -ꙗ ср Сядане на първо, почетно място любѧтъ же прѣждевъꙁлѣганѣ на веерѣхъ. ꙇ прѣждесѣданѣ на сонъмштхъ М Мт 23.6 ЗI, А. Срв. Мк 12.39 Изч М З А Гр πρωτοκαϑεδρία прѣждесѣдан прѣждесѣданье Нвб Срв прежде