Старобългарски речник
прѣждеꙁъвань 
прѣждеꙁъвань -ꙗ ср Покана за заемане на предно, почетно място на тържествен обяд, вечеря вьнемлѣте отъ кънжънкъ ... любѧштхъ цѣлованѣ на тръжштхъ. ꙇ прѣдъсѣданѣ на съньм(щ)хъ.  прѣждеꙁъванѣ на обѣдѣхъ.  на веерѣхъ М Лк 20.46 З СК сцевъ недѫгъ фарсе  кнжьнкъ. же прѣждеꙁъванꙗ ътѫтъ С 339.20— 21 Изч М З СК С Гр πρωτοκλισία прѣждеꙁъван Нвб Срв прежде