Старобългарски речник
прѣждевъꙁлѣгань 
прѣждевъꙁлѣгань -ꙗ ср Според древния обичай — възлягане, лягане на първо, почетно място на тържествена трапеза любѧтъ же прѣждевъꙁлѣганѣ на веерѣхъ. ꙇ прѣждесѣданѣ на сонъмштхъ М Мт 23.6 ЗI Изч М З Гр πρωτοκλισία прѣждевъꙁлѣган Нвб Срв прежде