Старобългарски речник
прѣдътеа 
прѣдътеа м Предтеча, предшественик, предвестител тѹ самъ їѡанъ велкꙑ  бол҄ вьсѣхъ пророкъ ... сѹгѹбънꙑ прѣдътеа С 461.10—11 днⷭ҇е прⷣ҇ѣтеа бесъмрътьнѣ връсѣ пркасаетъ сѧ СЕ 3а 1 [свѧтꙑ] оанъ прѣдътеа крьсттел҄ь ὁ [ἅγιος] ᾿Ιωάννης ὁ Πρόδρομος καὶ Βαπτιστής Св. Йоан Предтеча Кръстител — син на Захария и Елисавета. Пр. на 23 септември, 7 август, 24 февруари, 25 май, 24 юни, 29 август мⷺца сепⷠ҇ д҃ стааго пррка ꙁахарѩ. оца оаⷩ҇ прд҇ѧ крслѣ А 114d 29 (о) стѣмь оанѣ прѣⷣ҇. крсттел СС IIIb 11 рождьство свѧтаго оана прѣдътеѧ крьсттелꙗ γενέϑλιον τοῦ Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ ᾿Ιωάννου Църковният празник Рождество на Свети Йоан Кръстител [24 юни] мⷺца юⷩ҇ ҃г҃. рождьство стааго оаⷩ҇ прⷣ҇ѧ крⷧ҇сⷺ҇ А 147b 6 ѹсѣкновень свѧтаго оана прѣдътеѧ  крьсттелꙗ ἡ ἀποτομὴ τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάννου τοῦ προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ [вар. τοῦ ἁγίου προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ ᾿Ιωάννου] Църковният празник Отсичане главата на Йоан Кръстител [29 август] мⷺца авгоⷭ҇ ҃.ꙁ҃ ѹсѣкновене стааго оана прдѧ  крстлѣ А 152а 27—28 А СЕ СС С Калка от гр ὁ πρόδρομος ὁ Πρόδρομος Нвб предтеча ОА ВА АК ЕтМл БТР АР