Старобългарски речник
прѣдъсѣдань 
прѣдъсѣдань -ꙗ ср Седене на предно, почетно място глааше же къ ꙁъванъмъ пртъѫ одръжѧ. како прѣдъсѣданѣ ꙁбраахѫ. глѧ къ нмь М Лк 14.7 З А СК вьнемлѣте отъ кънжънкъ. хотѧштхъ (въ) въ одеждахъ ходт.  любѧштхъ цѣлованѣ на тръжштхъ. ꙇ прѣдъсѣданѣ на съньм(щ)хъ.  прѣждеꙁъванѣ на обѣдѣхъ.  на веерѣхъ М Лк 20.46 З, А.Срв. Лк 11.43 Изч М З А СК Калка от гр πρωτοκαϑεδρία Превежда и гр. πρωτοκλισία прѣдъсѣдан прѣдьсѣдань прѣдъсѣдані прѣдьсѣдан Нвб председание остар ВА Срв председател м