Старобългарски речник
прѣдъпоставт 
прѣдъпоставт -прѣдъпоставлѭ -прѣдъпоставш св мин страд същ прѣдъпоставл҄енаꙗ ср мн τὰ προσφερόμενα Поставените, предложените неща молꙙ го кѹпꙿно же  кльнꙑ сꙙ. не вьстат прѣжде оть ꙁемьѧ. аште прѣжде не обѣштаатъ сꙙ прѣдъпоставьнꙑхъ въкѹст С 524.16—17 Изч С Нвб Срв предпоставя, предпоставям ОА ВА