Старобългарски речник
прѣдъложень 
прѣдъложень -ꙗ ср Намерение, стремеж ѹнꙑлъ прѣдьложеньемь. слабъ волеѭ. не мъ покааньѣ Р I 2.13—14 молтва прѣдъложенью εὐχὴ τῆς προϑέσεως Молитва, която в съвременната православна литургична практика съответства на молитвата за освещаване на Светите дарове моⷧ҇ стⷢ҇а васⷧ҇ прⷣ҇ѣложенⷻ҇ь хлⷠ҇ѣ пⷫ҇о вⷮ҇ъ нѫ СС IIb 1—2 прѣдъложень хлѣбомъ πρόϑεσις τῶν ἄρτων Предложение на хлябовете. [В юдаизма разполагане на дванадесет сакрални хляба в две редици по шест върху специална маса в средната част на храма. Били са поръсвани с ливан и сменявани всяка седмица. Могли са да бъдат употребявани за храна само от юдейските свещеници. Според Стария завет хлябовете символизират дванадесетте Израилеви колена.] скнї же съвръш сѧ пръваѣ. въ неже свѣтлнкъ  трапеꙁа.  прѣдложене хлѣбомъ Е 28б 18 хлѣб прѣдъложеньꙗ ἄρτοι τῆς προϑέσεως Хлябове на предложението. [В юдаизма дванадесет сакрални хляба, които са били разполагани в две редици по шест върху специална маса в средната част на храма. Били са поръсвани с ливан и сменявани всяка седмица. Могли са да бъдат употребявани за храна само от юдейските свещеници. Според Стария завет те символизират дванадесетте Израилеви колена.] како вьнде въ храмъ бж. ꙇ хлѣбꙑ прѣдъложенѣ сънѣстъ. ꙇхъже не достоно емѹ бѣ ѣст. н сѫщмъ съ нмъ. тъкъмо ереомъ еднѣмъ М Мт 12.4 З. Срв.Мк 2.26 М, З, А;Лк 6.4 Изч М З А Е СС Р Гр πρόϑεσις прѣдьложень прѣдложень прѣдъложен прѣдложене прѣдьложенье Нвб предложение ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА