Старобългарски речник
прѣдъꙁводт 
прѣдъꙁводт -прѣдъꙁвождѫ -прѣдъꙁводш несв прѣдъꙁводт съвѣдѣтел҄ьства προφέρω μαρτυρίαν Свидетелствам, привеждам примери прѣдьꙁводтъ съвѣдѣтел҄ьства творꙙштмъ. а не отъмештетъ сꙙ въпроса С 330.30—331.1 Изч С прѣдьꙁводт Нвб Срв предвождам, извождам остар