Старобългарски речник
прѣдъꙁьрѣт 
прѣдъꙁьрѣт -прѣдъꙁьрѭ -прѣдъꙁьрш несв Виждам пред себе си, забелязвам сⷯ҇ прѣдъꙁърѣхъ гѣ Е 35а 5 Срв. Е7б 4 Е28б 12 Е35б 6 Изч Е Гр προοράομαι прѣдъꙁърѣт прѣдъꙁрѣт Нвб Срв зра, прозра ОА ВА МлБТР ЕтБАН РБЕ