Старобългарски речник
прѣдъвест 
прѣдъвест -прѣдъведѫ -прѣдъведеш св Закарам, изпратя, проводя  на ѹтрьꙗ повелѣ анупатъ стааго прѣдъвест къ елспонтъскѹѹмѹ островѹ С 116.30 Изч С Гр προάγω Нвб Срв предведа, предвеждам остар