Старобългарски речник
прѣдрьжат 
прѣдрьжат -прѣдрьжѫ -прѣдрьжш несв 1. Заемам [длъжност, пост] нъ  братъ мѹ пергам. обѣма цѣсарема въгодвъ.  старѣшнъства многа градънаꙗ прѣдръжавъ С 281.3 жена нѣкто ... прде въ ерѹсалмъ. мѫшт съ собоѭ братѹꙙда самьѧ санъ прѣдръжꙙшта С 297.30 2. Прич. сег. деят. като същ. прѣдрьжѧ м ед ὁ ἀνῃρημένος Този, който държи под своя власт та жде трепеꙁа прѣдъстотъ. самомѹ носꙙштѹѹмѹ вѣньць.  багꙿра мѣѭштѹѹмѹ. прѣдръжꙙштѹѹмѹ власть вьсел҄енꙑѧ.  нштѹѹмѹ просꙙштѹѹмꙋ млостꙑн҄ꙙ С 492.1 Изч С Гр ἐπέχω διανύω прѣдръжат Нвб Срв предържам остар ВА ДА