Старобългарски речник
прѣградт 
прѣградт -прѣграждѫ -прѣградш св Заградя, преградя, оградя ѹторъ же бѣаше прѣградлъ много мѣсто. многамъ хлѣвнамъ.  велкамъ С 204.27 Изч С Гр περικλείω Нвб преградя, преграждам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Преградите МИ ЙЗ,МИПир Преграде МИ Преграденкото МИ ГХ,МИМ