Старобългарски речник
прѣвѣса 
прѣвѣса -ꙑ ж Завеса нъ вждѫ рее того агг҄елꙑ окрьсть стоѧштꙙ вждѫ сльньце бѣжꙙште. прѣвѣсѫ раꙁдрамѫ. ꙁемьѭ трепештѫштѫ С 437.27 Изч С Гр καταπέτασμα Нвб превеса остар диал ВА превес, превез ’завеса, покривка’ Дюв ДА Срв превес, превез ’булчински воал’ ’кърпа забрадка’ м НТ НГер ЕтМл АР ДА