Старобългарски речник
прѣвꙑшьн҄ь 
прѣвꙑшьн҄ь - прил 1. Прен. Превъзхождащ, превишаващ, който стои по–горе съ рабꙑ гъ. съ мрътвꙑм бъ. съ ѹмеръшім жівотъ. съ повнꙿнꙑм. неповнꙿнꙑ. съ сѫштм въ тъмѣ. не мръѧі свѣтъ. съ плѣнꙿнкꙑ свободтель. съ прѣꙇсподьнм. прѣвꙑшъні нбсъ. хъ на ꙁемі К 13a 11 Срв.С 449.14 2. Прен. За Бога — който стои над всичко, всевишен навед мѧ на пѫть тво правꙑ. ꙇ довед мѧ оца твоего прѣвꙑшънѣаго. ѣко прославлѣетъ сѧ мѧ твое. оца  сна ꙇ стааго дха СЕ 36b 3—4 вьꙁъпвъꙶ велемь гласомь. сꙑ на распонѣ къ оцю своемѹ нбсънѹмѹ. прѣвꙑшънюмѹ гласъмь. бже бже по ьто мѧ остав СЕ 43b 3—4 благословьнъ с г бже нашъ. ꙗко ꙁбав отъ рѫкꙑ съмрьтьнꙑ жꙁнь нашѫ. нꙑнѣ ѹбо въꙁдамъ т славѫ прѣвꙑшьн҄юмѹ богѹ нашемѹ С 112.23— 24 Изч СЕ К С Гр ὁ ὑπεράνω прѣвꙑшънь Нвб превисший остар ВА