Старобългарски речник
прѣвращат сѧ 
прѣвращат сѧ -прѣвращаѭ сѧ -прѣвращаш сѧ несв 1. Променям се, изменям се, превръщам се в друго нещо л мѧтежемъ творець. бестѹденъ. ръвьнвъ. неѹстроенъ. съ лѹноѭ прѣмѣнѣѩ сѩ.  съ врѣменемь етеромь. прѣвращаѩ сѧ СЕ 54a 24 2. Събарям се, срутвам се сего рад не ѹбом сѧ. егда съмѫщаетъ сѧ ꙁемлѣ.  прѣвращаѫтъ сѧ горꙑ въ срдца моръскаѣ Е 26б 7—8 Изч СЕ Е Гр συντρέπομαι μετατίϑεμαι Вж. при прѣвращат Нвб