Старобългарски речник
прѣвращат 
прѣвращат -прѣвращаѭ -прѣвращаш несв Обръщам [в друга посока], насочвам [образно] око ѹбо вдꙙ л дѫбъ цвѣтьанъ. л стонкъ слно текѫштъ. тѣмь вдѣнмъ тамо сꙙ влѣетъ.  срьдььнꙑ ѹмъ. прѣвраштаатꙿ тамо. такожде  ѹхо слꙑшꙙ словесꙑ дѣанꙗ  повѣст С 343.7 Изч С Гр μεταστρέφω Нвб превращам [се] остар НГер ЕтМл ДА Срв превратам остар Дюв превращавам [се] остар ВА НТ НГер ЕтМл ДА