Старобългарски речник
прѣ 
прѣ предл С тв. За означаване, че действието се извършва пред някого: пред правъда і сѫдъба ѹготованіе прѣстолѹ твоемѹ. мілость ї рѣснота прѣдьдете прѣ лцѣмь твоімь СП 88.15 Изч СП Гр πρό. Срв. прѣдъ Вж. при прѣдъ Нвб