Старобългарски речник
прьвомѫенца 
прьвомѫенца ж Първомъченица мⷺц҃а сепⷠ҇ ҃г҃ страⷭ҇ стъѩ пръвомⷱцѧ аполꙑ деклъ А 12a 19 Срв. Е36а 1 бгоꙁванаѣ пръвомѫенца ѣв сѧ.  пръвомѫенца въ женахъ. въꙁде бо на ѡгнъ. не ꙋсѫмнѣвш сѧ пламене Е 36а 6, 7 Изч А Е Калка от гр πρωτόμαρτυς Превежда и гр. πρώταϑλος пръвомѫенца Нвб първомъченица ЕтМл