Старобългарски речник
прьвовъꙁлѣгань 
прьвовъꙁлѣгань -ꙗ ср Почетно място за възлягане [при гощавка] лв. о не любт пръвовъꙁлѣган М 77a 1 Срв. З130a 16 Изч М З Калка от гр πρωτοκλισία пръвовъꙁлѣган Нвб Ø