Старобългарски речник
прост 
прост -проьтѫ -проьтеш св Прочета [а] же ... про[ътет]ъ [еже нап]саⷯъ. [да проклъ]нетъ [ер]етка АН 2 Изч АН Нвб прочета ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА