Старобългарски речник
процвѣтт 
процвѣтт -процвѣщѫ -процвѣтш св Направя да разцъфне и да върже плод [образно] днъ хлѣбъ сѣѭшт на себѣ. не гоже жрънв съмлѣшꙙ.  рѫцѣ ѹмѣсста  огн҄ь съвръш. нъ гоже дѣвца беꙁдрала  бе сѣмене просвѣт (вм. процвѣт, Север., с. 253, бел. под линия) С 396.2 Изч С Гр ἀνϑέω Нвб процветя остар ВА