Старобългарски речник
проходт 
проходт -прохождѫ -проходш несв 1. Преминавам, минавам през някъде бꙑстъ же по томъ  тъ прохождааше. скоꙁѣ градꙑ  вьс. проповѣдаѩ  благовѣстѹѩ цсрстве бже М Лк 8.1 З ꙇсходѧште же прохождаахѫ сквоꙁѣ вьс. благовѣстѹѭште. ꙇ цѣлѧште въсѫдѫ М Лк 9.6 З, А, СК. Срв.Лк 13.22 М З А СК ꙇ бꙑстъ дѫштю емѹ въ мъ. ꙇ тъ прохождааше междю самареѭ галлѣеѭ М Лк 17.11 З ꙇ въшедъ прохождааше съ въ ерхѫ М Лк 19.1 З 2. Обхождам, обикалям местност, преброждам ꙇ прохождааше всꙿѭ галлеѭ с. ѹѧ на сънъмштхъ ꙇхъ. ꙇ проповѣдаѩ еваћ҃ле црствѣ. ꙇ цѣлѧ вьсѣкъ недѫгъ З Мт 4.23 А, СК. Срв.Мт 9.35 М З А 3. За слух, думи — разнасям се, разпространявам се прохождааше же пае слово о немь. ꙇ сънъмаахѫ сѧ народ мьноѕ. слъшат  цѣлт сѧ отъ него. отъ недѫгъ свохъ М Лк 5.15 З проходт съврьшень Постигам съвършенство, усъвършенствам се альбѣ  многѹ пѣтю непрѣстанꙿнѹѹмѹ. въдавъ себе  обноштънѹѹмѹ стоꙗнью.  все просто решт же о боꙁѣ проходꙙ съвръшень С 548.9 Изч М З А СК С Гр διέρχομαι περιάγω διοδεύω διαπορεύομαι Нвб Срв проходя, прохождам ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Проход МИ СНМБ